Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesmonitor - Het Magazine 2018

Jaar: 
december 2018

Hoe krijgen en houden we onszelf in beweging? Wat drijft ons om bepaalde activiteiten te ontplooien, of andere activiteiten juist te vermijden? Deskundigen die zich bezighouden met motivatie, stellen dit soort vragen. Het is een belangwekkend terrein, omdat motivatie een sleutel vormt tot succes in het leven.

Dit geldt voor werk, relaties, reizen en ja, ook voor lezen. Wie houdt van lezen, dit wil zeggen van binnenuit (‘intrinsiek’) gemotiveerd is om het te doen, zal vaker een boek ter hand nemen en is in het algemeen ook leesvaardiger. Leesbevorderaars zijn dan ook voortdurend op zoek naar de sleutel achter leesmotivatie, terwijl leesonderzoekers aan universiteiten het begrip in alle veelzijdigheid bestuderen.

In deze editie van Leesmonitor – Het Magazine buigen we ons over leesmotivatie. Wat is leesmotivatie? Wanneer kunnen we spreken van ‘positieve’ leesmotivatie, en wanneer van ‘negatieve’ leesmotivatie? Welke (rand)voorwaarden zijn van belang voor een positieve (lees)motivatie? Waarin verschillen gemotiveerde en ongemotiveerde lezers van elkaar? En wat kunnen leesbevorderaars doen om een kind te ondersteunen in het uitgroeien tot een gemotiveerde lezer?

Het Magazine is hier te downloaden en in te zien. De printversie is tegen een kleine vergoeding ook te bestellen: Tot en met 20 stuks brengen wij € 4,00 handling- en verzendkosten in rekening. Vanaf 21 stuks brengen wij € 10,00 handling- en verzendkosten in rekening. Wij kunnen geen pakketjes naar postbusnummers verzenden, in geval van een postbus verzoeken wij u het bezoekadres te vermelden.

Reeks