Nieuwe Prinsengracht 89  1018 VR  Amsterdam   020 623 05 66  info@lezen.nl Stichting Lezen op Twitter Stichting Lezen op FacebookNieuwsbrief         Frysk  English  Contact  Login

Leesbevordering en literatuureducatie: een stand van zaken

Jaar: 
februari 2017

Dit artikel biedt een overzicht van beleid en praktijk van leesbevordering en literatuureducatie in Nederland anno 2016. Het is nadrukkelijk geschreven vanuit de visie van Stichting Lezen. Welke maatschappelijke problemen worden het lijf geboden door bij kinderen het lezen te stimuleren? Vanuit welke opvattingen en idee├źn gaan leesbevorderaars en literatuurdidactici in Nederland te werk? Welke onderbouwing bestaat er uit wetenschappelijke hoek voor methoden om het lezen te bevorderen? En wat zijn de belangrijkste leesbevorderingsprogramma's in Nederland, die onder de hoede staan van de bibliotheeksector, de kinderopvang en het onderwijs?

Dit artikel is verschenen in het handboek Informatiewetenschap