7 juli 2022

In 2022 organiseert Stichting Lezen samen met het Jeugdeducatiefonds, en met steun van Stichting De Versterking, voor 135 scholen het project Vakantielezen. Er worden 3750 Vakantieleestasjes uitgedeeld. Het project stimuleert kinderen in groep 3 en 4 die thuis weinig te lezen hebben om door te lezen in de zomervakantie zodat een terugval in AVI-niveau wordt voorkomen.

Aftrap met Kinderboekenambassadeur

Kinderboekenambassadeur Martijn van der Linden geeft samen met Hans Spekman van het Jeugdeducatiefonds op 7 juli 2022 de officiële aftrap van het project Vakantielezen in Tilburg. De kinderen van groep 3 en 4 van basisschool De Alm geven daarna een voorstelling rondom een prentenboek en krijgen een Vakantieleestas voor de zomer mee. In die tas zitten onder andere: een leesboek, een moppenboek, een leeslijst, een ouder-folder over lezen en een folder over de digitale bibliotheek.

Op niveau blijven

Voor sommige kinderen betekent de zomervakantie zes weken lang nauwelijks lezen. Na de vakantie is hun leesniveau soms wel met één of twee niveaus achteruitgegaan. Zeker kinderen die lezen lastig vinden, zakken terug in leesniveau. Zij hebben na de vakantie bij verschillende vakken moeite met de leesstof.

Vakantielezen biedt deze kinderen de mogelijkheid om door te lezen in de zomervakantie, zodat ze hun leesvaardigheid behouden. De Bibliotheek is aanjager van het project. De deelnemende scholen werken met de aanpak de Bibliotheek op school en zijn aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds.

Digitale thuiseditie       

Er zijn ook andere initiatieven om het lezen tijdens de zomervakantie te bevorderen. Via www.vakantie-lezen.nl van Biblionet Groningen en de KB reizen gezinnen langs zes landen, waar ze per land een schat moeten zoeken om kans te maken op een prijs. Deelnemen aan Vakantie-lezen kan thuis. In een aantal van de deelnemende bibliotheken zijn ook extra speurtochtmaterialen en een leespaspoort beschikbaar.

Zes bekende kinderboekenauteurs schreven per land een avontuurlijk, grappig of griezelig verhaal. Zo schreef Manon Sikkel een verhaal over Avonturenland, Paul van Loon over De Griezelkust, Milouska Meulens over Dierenrijk, Tosca Menten over Lachland, Annemarie Bon over Sprookjeseilanden en Harmen van Straaten over Sportmanië. De zes verhalen zijn in de nazomer als e-book te lezen via Jeugdbibliotheek.nl en de online Bibliotheek.

Vakantie-lezen is toegankelijk voor alle geïnteresseerde kinderen. Om mee te doen, hoeven ze geen lid te zijn van de bibliotheek. Overigens kunnen vanaf 1 juli 2022 kinderen en jongeren tot 18 jaar in heel Nederland gratis lid worden.

Lees ook over onderzoek naar vrij lezen in de vakantie.

Het Jeugdeducatiefonds ondersteunt basisscholen waarvan meer dan de helft van de leerlingen opgroeit in armoede. Er zijn momenteel 370 basisscholen aangesloten, verspreid over heel Nederland. Uit de aanvragen die scholen bij het Jeugdeducatiefonds doen, valt op dat er vaak aanvragen gedaan worden op het gebied van lezen en leesbevordering. Op deze manier ontstond het idee om het project Vakantielezen voor (een deel van) de scholen van het Jeugdeducatiefonds te organiseren.

De Bibliotheek op school stimuleert kinderen en jongeren om meer te lezen. Bij deze aanpak ondersteunt de Bibliotheek scholen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier.

De Bibliotheek op school is ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert het programma uit. Het wordt onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

Doelgroep(en)

Trefwoorden