10 november 2014

Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek (voorheen SIOB) werken samen aan leesbevordering binnen het programma Kunst van Lezen. De directies hebben in 2012 besloten prioriteit te geven aan strategische leesbevorderingsnetwerken, aangevoerd door Bibliotheekmanagers, rond de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school. Een speciaal geformeerd campagneteam heeft een impuls gegeven om deze netwerken van de grond te krijgen.

Het doel van de campagne was drieledig:

  • Het versnellen en verdiepen van de implementatie van de programma’s BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school.
  • Het versterken en verrijken van de relaties met belanghebbenden (kinderopvang, onderwijs, gemeente).
  • Het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor de Bibliotheek.

Kunst van Lezen wil deze doelen bereiken via een strategie in de diepte en de breedte. De deelnemende Bibliotheken hebben via op maat gemaakte workshops een stap gezet in het verbeteren en versnellen van hun educatieve aanpak (dieptestrategie). Via provinciale conferenties hebben deelnemende Bibliotheken hun educatieve belanghebbenden geïnformeerd en geïnspireerd m.b.t. deze aanpak en de gewenste structurele samenwerking op strategisch niveau (breedtestrategie).

Campagneteam

Het campagneteam bestond uit drie personen: Stieneke Eising, Thomas van Dalen en Marie-Anne Raaijmakers. Samen beschikken ze over een grote expertise en ervaring op terreinen als organisatieverandering, HRD, Bibliotheekbeleid en educatie.

Organisatie in samenwerking met PSO’s

Niet alleen Bibliotheken maar ook PSO’s waren nauw betrokken bij de campagne strategische netwerken. Het vergroten van de expertise en het borgen van de aanpak en structuur waren hiervoor vanuit de landelijke projectleiding de belangrijkste redenen. De PSO’s woonden de workshopseries bij en kregen een grote rol in de organisatie van de conferenties.

Stand van zaken maart 2015

De campagne is inmiddels afgerond en in het rapport Samen werken aan succes beschreven. In de periode okt 2012-okt 2014 hebben 41 Bibliotheken meegedaan aan de workshops, 11 pso’s waren daarbij betrokken. In totaal ging het om 114 directeuren, MT-leden en educatief specialisten. In een aantal provincies namen ook educatief stakeholders (in totaal 28) deel aan een van de workshops. Zes provinciale conferenties hebben plaatsgevonden. Geïnspireerd door de campagne organiseren Bibliotheken nog zelf conferenties op lokaal of regionaal niveau. Het einddocument verschijnt in december.

Verslagen van de conferenties
Klik hier voor de film van de presentatie van Kees Broekhof, een van de spreker op de conferenties.
Utrecht, 29 mei 2013
Zuid-Holland, 30 oktober 2013
Limburg, 13 november 2013
Friesland, 27 november 2013
Arnhem, 2 april 2014
Hoofddorp, 11 juni 2014
Dronten, 23 september 2015

Het campagneteam: Stieneke Eising, Thomas van Dalen en Marie-Anne Raaijmakers