8 september 2023

Dankzij de Leesbevorderingsimpuls 2022 van het Masterplan basisvaardigheden werken steeds meer nieuwe scholen met de aanpak de Bibliotheek op school. Stichting Lezen heeft voor deze scholen en voor de scholen die al samenwerken met de Bibliotheek een spel ontwikkeld: Leesroute. Met dit spel krijgen leraren in het primair onderwijs meer inzicht in hun rol als leesbevorderaar.

Speldoos van een bordspel met de tekst leesroute tegen een lila achtergrond. Rechtsonder logo's van de Bibliotheek op school en Stichting Lezen.

Leescirkel

Leesroute is gebaseerd op de leescirkel van Aidan Chambers. Leraren bekleden binnen die cirkel, en in het spel, de rol van helpende volwassene. Tijdens het spel helpen de leerkrachten verschillende fictieve leerlingen door vervolgstappen te bedenken bij herkenbare leessituaties. Deze vervolgstappen verbinden de spelers aan de fases van de leescirkel: Selecteren, Lezen en Reageren.

Waar liggen kansen om de individuele leesmotivatie te vergroten? Sommige leerlingen lezen veel en graag. Anderen vinden het moeilijk of saai. Welke aanpak past het beste? Samen met collega’s en onder begeleiding van een leesconsulent van de Bibliotheek komen leraren op antwoorden, en helpen ze hun leerlingen verder op hun leesroute.

De Bibliotheek op school

Met het programma de Bibliotheek op school streeft Stichting Lezen ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in het primair onderwijs willen en blijven lezen. De Bibliotheek ondersteunt scholen om hun doelen uit het taal-/leesbeleid te bereiken, met deskundige leesconsulenten, met inspirerende (digitale) boeken, een goede (digitale) leesomgeving en dagelijks aandacht voor leesplezier. Het spel Leesroute kan worden ingezet als kick-off van de samenwerking met de Bibliotheek in het kader van de aanpak de Bibliotheek op school. Het is ook geschikt voor scholen die al langer met de Bibliotheek samenwerken.

Leesroute spelen

Het spelen van Leesroute kan worden aangevraagd via de lokale Bibliotheek. Elke basisbibliotheek heeft een exemplaar van het spel ontvangen. De speldoos bevat drie spelborden; rond elk spelbord zitten maximaal zeven spelers. De leesconsulent van de Bibliotheek fungeert als spelleider.

Heb je belangstelling voor het spel? Geef dat dan aan ons door via info@lezen.nl o.v.v. ‘bestellen spel Leesroute’. We inventariseren eerst hoeveel belangstelling er is.

Het spelontwerp van Leesroute is van Raccoon Serious Games. Het ontwerp is van Erikenik en Judith Schoffelen.

Lees meer over de leescirkel van Aidan Chambers op lezeninhetpo.nl.

Doelgroep(en)