18 juni 2024

Binnen de aanpak de Bibliotheek op school wordt een speciale lijn voor nieuwkomersonderwijs ontwikkeld. Om te onderzoeken hoe deze leesbevorderingsaanpak eruit kan komen te zien, zal een aantal bibliotheken in het schooljaar ‘24-‘25 intensief samenwerken met verschillende scholen voor nieuwkomersonderwijs. Op vrijdag 7 juni vond in Stadkamer – Bibliotheek Zwolle de startbijeenkomst plaats voor dit project dat in opdracht van Stichting Lezen wordt uitgevoerd.

Boekenkast met boeken naar voren gepresenteerd, zodat je de kaft goed kunt zien.

Nieuwkomerskinderen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en zijn leerplichtig. Ook nieuwkomerskinderen, een zeer diverse groep kinderen die om uiteenlopende redenen nieuw zijn in Nederland. Speciaal voor hen zijn er azc-scholen, nieuwkomersklassen op de basisschool, Internationale Schakelklassen in het voortgezet onderwijs (ISK) en nieuwkomersscholen. Dit onderwijs is vooral gericht op het leren van de Nederlandse taal, zodat leerlingen na een of twee jaar kunnen doorstromen naar het reguliere onderwijs.

Veel bibliotheken hebben nieuwkomersonderwijs in hun werkgebied (in de scholendatabase van LOWAN vind je welke scholen dat zijn: primair onderwijs en voortgezet onderwijs) en vaak kloppen deze afdelingen bij de Bibliotheek aan. De doelgroep is zo specifiek dat bibliotheken behoefte hebben aan meer kennis en ondersteuning. Dit geldt voor alle bouwstenen van de Bibliotheek op school, maar in het bijzonder voor de bouwstenen Collectie, Expertise, Activiteiten en Leesbeleid.

De Bibliotheek op school en nieuwkomersonderwijs

In het schooljaar ‘24-‘25 gaan negen bibliotheken met scholen in hun werkgebied aan de slag om te onderzoeken op welke manier de Bibliotheek samen met het nieuwkomersonderwijs een stimulerende (meertalige) leesomgeving kan creëren. Deelnemende pilotbibliotheken die zich richten op het primair onderwijs zijn Stadkamer – Bibliotheek Zwolle, Bibliotheek Utrecht, Bibliotheek Winschoten en Bibliotheek Midden-Brabant. Voor het voortgezet onderwijs zijn dit Bibliotheek Bibliorura (Roermond), Bibliotheek Gelderland-Zuid, Bibliotheek Hoogeveen, Bibliotheek Ter Apel en Bibliotheek AanZet (Dordrecht).

Startbijeenkomst met bibliotheken        

Op 7 juni 2024 kwamen vertegenwoordigers van deze negen bibliotheken bij elkaar om de pilot af te trappen. Daar werd meteen duidelijk dat het om een bevlogen groep bibliotheekmedewerkers met flinke ambities gaat. Tijdens de bijeenkomst deelden zij hun kennis en ervaring over de samenwerking met het nieuwkomersonderwijs. Ook werd verkend welke behoeften er zijn om nog meer te leren van elkaar en van de scholen, maar ook van de expertgroep die bij dit project betrokken is.

Deze expertgroep bestaat uit een aantal deskundigen van het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van NHL Stenden Hogeschool, het Lectoraat Meertaligheid en Onderwijs van Hogeschool Utrecht, LOWAN (ondersteuningsinstelling voor onderwijs aan nieuwkomers) en het ITTA (kennisinstituut voor taalontwikkeling van de UVA).

Opbrengsten project delen

In de tweede helft van 2025 zal de opgedane kennis en ervaring uit de pilot worden vertaald naar producten die alle bibliotheken die werken met nieuwkomersonderwijs kunnen inzetten bij deze samenwerking.

Bibliotheekmedewerkers die graag op de hoogte willen blijven van de voortgang van het project, kunnen lid worden van de Biebtobiebgroep De Bibliotheek op school – Nieuwkomersonderwijs.