9 september 2021

Wat is leesmotivatie? Wat kenmerkt de ongemotiveerde lezer? En hoe kan de leesmotivatie van kinderen worden vergroot? In de nieuwste publicatie van Stichting Lezen, Leesmotivatie onder de loep, wordt aan de hand van wetenschappelijk onderzoek antwoord gegeven op deze vragen.

De Nederlandse kranten staan al jaren vol met slecht nieuws over ontlezing en dalende leesprestaties. Ook Stichting Lezen heeft hier de noodklok over geluid. 24% van de jongeren loopt het risico om laaggeletterd te worden, 42% vindt lezen tijdverspilling. En dat terwijl we allemaal weten welke voordelen er aan lezen kleven.

Zonder motivatie om te lezen, begint niemand aan een boek. Het vergroten van de leesmotivatie van kinderen en jongeren is dan ook een zeer belangrijke opgave. Maar wat is motivatie precies? Welke ideeën bestaan daarover? De nieuwste onderzoekspublicatie van Stichting Lezen, Leesmotivatie onder de loep, biedt een toegankelijk overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke theorieën over (lees)motivatie en van empirisch onderzoek op dit gebied.

In de publicatie komen zowel motivatie zelf als belangrijke voorwaarden voor de totstandkoming ervan aan bod. Daarnaast wordt er dieper ingegaan op unieke eigenschappen van de ongemotiveerde lezer en worden verschillen in leesmotivatie tussen jongere en oudere kinderen, jongens en meisjes en vaardige en minder vaardige lezers uitgelicht. Op basis van de wetenschappelijke inzichten worden tot slot aanbevelingen gedaan voor hoe de leesmotivatie van kinderen en jongeren succesvol kan worden gestimuleerd, zodat zij kunnen opgroeien tot enthousiaste, levenslange lezers.

Dit rapport is bedoeld voor alle leesbevorderaars en andere geïnteresseerden die (wetenschappelijke) basiskennis willen opdoen over leesmotivatie. Na het lezen van het rapport ben je op de hoogte van de belangrijkste begrippen uit de leesmotivatietheorie, heb je kennis opgedaan over verschillende typen (on)gemotiveerde lezers en hun drijfveren, en weet je welke basisprincipes je in acht moet nemen bij het bevorderen van leesmotivatie.

Het volledige rapport en een samenvatting van het rapport vind je hier.

Webinar Leesmotivatie in het primair onderwijs

Eind 2021 organiseert Stichting Lezen een webinar over leesmotivatie in het primair onderwijs. Tijdens dit webinar komen belangrijke sleutelmomenten in de leesontwikkeling van kinderen aan bod − momenten waarop zij hun leesmotivatie dreigen te verliezen en aandacht voor leesmotivatie extra belangrijk is. Bijzonder hoogleraar Leesgedrag Roel van Steensel verzorgt een presentatie over deze sleutelmomenten. Daarnaast zullen twee veelbelovende onderwijsprojecten op het gebied van leesmotivatie worden besproken. Allereerst wordt (onderzoek naar) ‘Zin in Lezen’ gepresenteerd, een geïntegreerde aanpak voor lees- en schrijfonderwijs aan kinderen in groep 2, 3 en 4. Daarnaast worden de eerste bevindingen van een praktijkgericht onderzoek naar begeleid vrij lezen uit de doeken gedaan. Deelname aan het webinar is gratis. Meer informatie over het webinar zal in de loop van dit najaar op onze website en sociale media gedeeld worden.

Trefwoorden