22 september 2022

Aan de start van het nieuwe schooljaar en midden in de Boekenweek van Jongeren presenteren Stichting CPNB en Stichting Lezen een nieuw leesbevorderingsproject: Hebban in de Klas. Dit is een laagdrempelig leesplatform voor het voortgezet onderwijs, waar leerlingen en docenten in een beschermde omgeving als lezers met elkaar verbonden zijn. Het idee voor Hebban in de Klas komt van Emma Kustermans, zelf docent Nederlands. Het platform wordt gratis aangeboden aan scholen.

Sinds de testperiode begin deze maand, doen er al 413 klassen en daarmee ruim 4500 leerlingen mee. Nu het project officieel is gestart ontvangen docenten Nederlands een startpakket met een lesbrief en een poster voor een kickstart van hun schooljaar vol boeken.

‘Met Hebban in de Klas zijn leerlingen elkaars inspiratiebron. Hierdoor zijn het niet alleen de docenten, maar vooral de jongeren zelf die hun klasgenoten fijne boeken aanraden. En dat werkt!’ Emma Kustermans, initiatiefnemer Hebban in de Klas

‘Ontlezing onder jongeren is een probleem dat al generaties lang speelt, maar tegelijkertijd zien we dat jongeren wel degelijk willen lezen. Boeken spelen echter geen grote rol in hun belevingswereld waardoor ze niet weten welke boeken een geslaagde keuze zijn voor een positieve leeservaring. Om jongeren (en docenten) daarbij te helpen ontstond Hebban in de Klas: een veilig online platform waar jongeren boekentips met elkaar kunnen delen. Een schot in de roos want sinds de start van de pilot is er meteen een enorme vraag.’ Sander Verheijen, hoofdredacteur Hebban.nl

Lezen is vaak een individuele bezigheid, terwijl jongeren graag van alles met elkaar delen. Hebban in de Klas is een interactief en sociaal platform waar leerlingen en docenten boekentips en opdrachten kunnen delen. Docenten kunnen op Hebban in de Klas de leeslijsten en vorderingen van de leerlingen uit hun klas bijhouden. Bovendien kunnen ze artikelen aanmaken met verschillende doeleinden: opdrachten geven, leestips delen of verdieping bieden bij de boeken. De leerlingen kunnen hun gelezen boeken bijhouden, boekentips uitwisselen en inspiratie opdoen. Hebban in de Klas is gebaseerd op het succesvolle lezersplatform Hebban.nl en maakt gebruik van de bewezen tools voor leesplezierbevordering zoals de Reading Challenge.

Nieuw onderzoek over lezen in het middelbare onderwijs

Recent onderzoek dat promovenda Linda Ackermans publiceerde bij Stichting Lezen onderstreept dat initiatieven zoals Hebban in de Klas nodig zijn. De meeste docenten staan er volgens dit onderzoek namelijk voor open dat leerlingen young adult-boeken lezen, die qua thema’s aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen. Docenten zijn echter naar eigen zeggen ‘niet goed’ of slechts ‘redelijk’ op de hoogte van het aanbod aan young adult-literatuur. Via Hebban in de Klas kunnen docenten op de hoogte blijven, geholpen door hun eigen leerlingen.

Voor haar onderzoek Young adult literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk vroeg Ackermans 158 docenten Nederlands hoe zij omgaan met young adult-boeken. De meeste docenten in de bovenbouw havo/vwo staan deze categorie boeken toe op de leeslijst, zo blijkt. ‘Het inzetten van young-adult-literatuur in het literatuuronderwijs biedt mogelijkheden om zowel het leesplezier als de ontwikkeling van de literaire competentie van leerlingen te bevorderen’, concludeert Ackermans. ‘Daarbij hoeft cultuuroverdracht van Nederlandse historische letterkunde of aandacht voor moderne meesterwerken zeker niet in het gedrang te komen: juist een combinatie van verschillende soorten literaire werken kan de leeservaring verrijken.’ Daarom doet Ackermans enkele aanbevelingen aan docenten, lerarenopleiders én het boekenvak om young adult-literatuur nog beter te benutten in de leesbevordering van jongeren.