27 januari 2021

Op 7 april organiseert Stichting Lezen, Lezen Centraal ONLINE , dit keer onder de titel Lees je nu lees je later. Tijd voor een leesoffensief.  Tal van sprekers laten zien hoe een vernieuwende blik helpt om concrete resultaten te boeken in het leesoffensief.

Lezers worden niet geboren, maar kinderen en jongeren kunnen zich tot blijvende lezers ontwikkelen wanneer ze opgroeien in een stimulerende leesomgeving waarin effectief leesonderwijs vanzelfsprekend is en volwassenen het goede voorbeeld geven. Wie gelooft in het aloude recept ‘Jong geleerd, oud gedaan,’ denkt misschien dat het vanzelf wel goedkomt met lezen. Helaas is dat niet het geval, want vooral onder jongeren is de leesvaardigheid en leesmotivatie zorgelijk te noemen. Daarom heeft de overheid opgeroepen tot een leesoffensief: een aanpak waarbij alle volwassenen – ouders, pedagogisch medewerkers, onderwijsassistenten, leraren, bibliotheekmedewerkers, boekhandelaren, uitgevers – gezamenlijk nog meer werk maken van een sterke leescultuur in Nederland. Om laaggeletterdheid te voorkomen, leesvaardigheid te bevorderen en het plezier in lezen te vergroten. En hoewel al die volwassenen zelf ook vaker het goede voorbeeld zouden mogen geven, is de hoop vooralsnog gevestigd op de jeugd. Zij kunnen immers niet zichzelf tot lezer maken, daar is hulp bij nodig. Lees je nu, lees je later.

Het programma van Lezen Centraal is bekend en het is mogelijk om je in te schrijven voor het online event op 7 april.