18 januari 2022

Het leesgedrag van pabo-studenten in 2021 is vergelijkbaar met dat van 2020. Er zijn wel veel meer taaldocenten op de pabo in 2021 die iedere les aandacht besteden aan kinder- en jeugdliteratuur. Op het mbo gaan in 2021 meer studenten minstens een keer per maand of vaker naar de schoolbibliotheek. En er zijn in 2021 meer mbo-docenten Nederlands die vrij lezen op het programma hebben staan.

Om het leesklimaat op scholen te meten vullen studenten, docenten en bibliotheekmedewerkers jaarlijks de vragenlijsten van de Monitor de Bibliotheek op school in. De resultaten van de monitormeting 2021-2022 in het mbo en op de pabo schetsen nog geen landelijk beeld, maar geven wel inzicht in het leesgedrag van studenten en het leesbevorderende gedrag van docenten op de scholen die werken met de Bibliotheek op school.

Cijfers en resultaten Monitor de Bibliotheek op school pabo

In 2021 is de Monitor de Bibliotheek op school pabo voor de tweede keer afgenomen. Aan de Monitor deden 1.746 studenten, 230 docenten en 16 bibliotheekmedewerkers mee. In 2020 waren dat respectievelijk 863 studenten, 125 docenten en 5 bibliotheekmedewerkers. Inmiddels staan achttien pabo-vestigingen aan de start van of doen al mee aan een pilot de Bibliotheek op school. Vorig jaar waren dat er negen.

Resultaten van de Monitor:

  • Studenten gaven zichzelf in 2021 gemiddeld een 6,2 voor hun kennis over kinderboeken en jeugdliteratuur. In 2020 was dat gemiddeld een 6,35.
  • In 2021 las 33% van de studenten minstens 1x per maand of vaker kinderboeken en jeugdliteratuur zonder dat het verplicht is. In 2020 was dat 30%. 
  • Meer taaldocenten hebben in 2021 iedere les aandacht besteed aan kinder- en jeugdliteratuur: 43% in 2021 tegenover 11% in 2020.
  • En ook docenten met andere vakken hebben in 2021 tijdens hun lessen meer aandacht besteed aan kinder- en jeugdliteratuur: 32% deed dat minstens 1x per maand of vaker (tegenover 28% in 2020).

Cijfers en resultaten Monitor de Bibliotheek op school mbo

In 2021 deden 1.654 studenten, 171 docenten en 15 bibliotheekmedewerkers mee aan de Monitor de Bibliotheek op school mbo. In 2020 waren dat 867 studenten, 123 docenten en 7 bibliotheekmedewerkers. Er zijn 517 studenten pedagogische opleidingen die de vragenlijst hebben ingevuld. In 2020 waren dat er 279.

Resultaten van de Monitor:

  • 15% van de mbo-studenten gaat in 2021 minstens een keer per maand of vaker naar de schoolbibliotheek (tegenover 10% in 2020).
  • 33% van de mannelijke mbo-studenten en 49% van de vrouwelijke mbo-studenten vinden het best leuk tot erg leuk om te lezen (geen studieboek; tegenover respectievelijk 34% en 55% in 2020).
  • 76% van de mbo-studenten PWO leest tijdens hun stage voor aan kinderen (tegenover 80% in 2020). Daarvan zegt 79% het voorlezen best leuk of leuk te vinden (tegenover 78% in 2020). Op de vraag of de studenten voorlezen moeilijk vinden zegt 62% het soms of altijd moeilijk te vinden (tegenover 65% in 2020).
  • Bij 77% van de mbo-docenten Nederlands staat vrij lezen op het programma (tegenover 61% in 2020), bij de andere docenten is dat 42% (tegenover 21% in 2020).
  • De meest voorkomende leesbevorderende activiteiten door docenten in het mbo zijn het geven van boekentips aan studenten (62% in 2021; 52% in 2020), gevolgd door voorlezen (47% in 2021; 42% in 2020).
  • Mbo-docenten geven aan vooral behoefte te hebben aan kennis van activiteiten voor hun studenten om leesplezier te promoten.

Over de Monitor de Bibliotheek op school

School en Bibliotheek werken samen om de leesmotivatie van studenten te stimuleren. De Monitor de Bibliotheek op school – in opdracht van Stichting Lezen ontwikkeld door Sardes – brengt de opbrengst van de samenwerking tussen school en Bibliotheek in kaart. Door ieder jaar het leesklimaat met de Monitor te meten, ontstaat een helder beeld van de veranderingen bij studenten en docenten. Op basis van de resultaten passen de Bibliotheek en onderwijsinstelling het beleid en de activiteiten aan.

Lees hier de samenvatting Resultaten Monitor de Bibliotheek op school pabo 2021-2022.
Lees hier de samenvatting Resultaten Monitor de Bibliotheek op school mbo 2021-2022.

Doelgroep(en)