24 december 2021

Demissionair minister Ingrid van Engelshoven heeft 23 december 2021 de Kamer geïnformeerd over de uitlening van boeken via scholen en over de leenrechtvergoeding. Stichting Lezen is verheugd dat er nu een model is ontwikkeld voor een structurele oplossing.

Uit de Kamerbrief: “Op 13 oktober 2021 heb ik met alle betrokken partijen (o.a. organisaties van auteurs, illustratoren, uitgevers, bibliotheken en scholen) in een bestuurlijk overleg gezamenlijke uitgangspunten geformuleerd en zijn opties voor een oplossing verkend. Op basis daarvan is een model voor een structurele oplossing op hoofdlijnen ontwikkeld. Deze hoofdlijnen hebben inmiddels de instemming van alle betrokken partijen.”

De belangrijkste elementen uit het model:

  • Leerlingen kunnen boeken uit de Bibliotheek op school/schoolbibliotheek mee naar huis nemen. Dat stimuleert het lezen;
  • Voor alle uitleningen uit schoolbibliotheken, ongeacht de vorm, ontvangen de rechthebbenden een uitleenvergoeding;
  • De uitleenvergoeding wordt afgedragen door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zonder tussenkomst van de schoolbibliotheken die de uitleningen verrichten;
  • De nieuwe structuur leidt niet tot administratieve verplichtingen voor scholen en bibliotheken. Dat kan worden gerealiseerd door een forfaitaire opzet, waarbij periodiek op basis van onderzoek het aantal uitleningen via scholen wordt geraamd en onderbouwd.

Actie #neemderegie

Stichting Lezen ondersteunde in juli 2021 van harte de oproep van de kinderboekenauteurs om tot een algemeen passend systeem te komen. Leenrechtvergoedingen zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van elk leesbevorderingsprogramma, waarin zowel makers als leesbevorderaars een belangrijke rol hebben. Zonder boeken geen collectie in de schoolbibliotheek. Als ontwikkelaar en uitvoerder van de Bibliotheek op school hebben we de afgelopen jaren daarom steeds aandacht gevraagd voor deze kwestie. 

Lees de Kamerbrief

Lees meer over de actie #neemderegie

Doelgroep(en)