17 juni 2023

Het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid is gepresenteerd tijdens het VNG Jaarcongres. Op de bijbehorende website www.gezinsaanpak.nl vinden gemeenten een stappenplan en bouwstenen om zelfstandig een succesvolle lokale gezinsaanpak te starten en uit te rollen. Gemeente Eemsdelta zette de Gezinsaanpak al in en deelt haar ervaringen met de dertig aanwezige wethouders, burgemeesters en raadsleden.

Doorbreek de cyclus van laaggeletterdheid

Angela Brunink, Beleidsadviseur Sociaal Domein bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), is bij de presentatie en juicht het project toe: ‘Omdat er bij laaggeletterdheid vaak sprake is van intergenerationele overdracht, is het belangrijk om deze cyclus te doorbreken. Hier sluit de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid goed op aan.’

Ook minister Dennis Wiersma (OCW) ziet de toegevoegde waarde van dit project. Hij focust in het Masterplan basisvaardigheden op de startpositie van jonge kinderen en investeert in de kwaliteit en het bereik van voor- en vroegschoolse educatie. Met de laatste fase van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid in zicht, bereiken wij nog meer gezinnen.

Over Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid

Om mee te kunnen doen in onze samenleving, is het belangrijk om taalvaardig te zijn. Zonder voldoende vaardigheden kan iemand in de problemen komen, bijvoorbeeld met werk of gezondheid. De basis van taalvaardigheid wordt gelegd in de vroege kindertijd. Ouders spelen een cruciale rol bij de taalontwikkeling van hun kinderen, maar het lukt niet alle ouders om thuis die taalontwikkeling op een positieve manier te stimuleren. De gezinsaanpak richt zich daarom op het ondersteunen van gezinnen wanneer ouders moeite hebben een taalrijke thuisomgeving te bieden.

Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, en de KB ontwikkelen de Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid samen met veertig gemeenten en bibliotheken, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Saskia ten Houten en Boudewijn van der Lecq zijn de projectleiders van het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid.

Bekijk de website www.gezinsaanpak.nl.

Doelgroep(en)

Trefwoorden