17 maart 2023

In zijn podcast De bieb is meer gaat Math Göbbels in gesprek met Adriaan Langendonk, programmamanager BoekStart en de Bibliotheek op school. Ze spreken over de vroege jaren van de landelijke leesbevorderingsprogramma’s en de toekomst van leesbevordering.

Adriaan Langendonk vertelt over de lange adem die nodig was en nog steeds nodig is om een antwoord te geven op de leescrisis in Nederland. En er komen nog verschillende andere onderwerpen voorbij, zoals de wetenschappelijke basis voor alle leesbevorderingsprogramma’s (evidence-based), het belang van voorlezen in de prenatale fase van een baby, en de samenwerking met onder andere pabo’s.

Over De bieb is meer

In de podcast De bieb is meer gaat Math Göbbels op zoek naar de toekomst van openbare bibliotheken en hun bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Met nieuws uit de sector, spraakmakende gasten en verrassende thema’s neemt hij je mee in de wereld van leesbevordering, digitaal burgerschap en participatie.

Over BoekStart en de Bibliotheek op school

Stichting Lezen biedt met BoekStart in de kinderopvang en de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering. Het programma stimuleert de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen. BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De programma’s worden uitgevoerd door lokale bibliotheken. Ze worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.