10 juni 2022

De groep Nederlanders die boeken leest is tijdens de coronacrisis gegroeid. Het aandeel lezers ligt in het najaar van 2021 op driekwart van de bevolking. Voor de komst van corona, in het najaar van 2019, ging het om 65%, en in het najaar van 2017 om 64%. Deze resultaten zijn in lijn met eerder onderzoek, waaruit bleek dat Nederlanders tijdens de coronacrisis vaker boeken zijn gaan lezen.

Het zijn vooral de jongere generaties bij wie het aandeel lezers van boeken een plus vertoont. In 2019 las 47% van de 15- tot 24-jarigen weleens een boek, terwijl dit in 2021 is gestegen naar 63%. Bij 65-plussers is de groei van 78% naar 84% minder sterk. Het aandeel lezers is hiermee wel nog altijd het hoogst onder deze leeftijdsgroep.

Dit blijkt uit een verdiepende analyse van data uit het online panel LISS: Langlopende Internet Studies voor de Sociale Wetenschappen. LISS, dat is verbonden aan onderzoeksinstituut Centerdata, bestaat uit ongeveer 7.500 Nederlanders uit 5.000 huishoudens. Het LISS-panel kenmerkt zich, anders dan veel andere online panels, doordat respondenten een uitnodiging krijgen in plaats van zichzelf selecteren. Hierdoor hebben alle Nederlanders van 15 jaar of ouder een even grote kans om in het panel terecht te komen, wat de representativiteit versterkt.

Culturele omnivoren

KvB Boekwerk en Stichting Lezen hebben als kennisinstituten voor boekenvak en leesbevordering, mede vanwege de kwaliteit van LISS, het initiatief genomen voor de verdiepende analyses. Naast de ontwikkelingen in het boeken lezen tijdens corona, is ook gekeken naar de relatie tussen cultuurbezoek en leesgedrag.

Het blijkt dat culturele omnivoren, mensen die vrijwel alle vormen van cultuur bezoeken, en liefhebbers van traditionele cultuur, die vooral naar klassieke muziek en musea gaan, het meest fervent lezen. Het aandeel lezers van boeken onder deze groepen is respectievelijk 93% en 94%, terwijl 31% en 32% boeken leest op vier tot zeven dagen per week (‘vaak’) en voor 90 minuten per dag (‘lang’).

Onder cultuurmijders, die zelden tot nooit cultuur bezoeken, en liefhebbers van populaire cultuur, zoals film en popmuziek, zijn deze percentages lager. Het aandeel lezers ligt op respectievelijk 70% en 81% en voor vaak en lang lezen op 19% en 14%.

Doelgroep(en)

Trefwoorden