9 juli 2021

Bijna een kwart van de 15-jarigen maakt kans om laaggeletterd te worden. Dat is zorgelijk, want lezen is belangrijk. Een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs, waarin leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand gaan, kan het tij helpen keren. Stichting Lezen biedt met BoekStart en de Bibliotheek op school een structurele aanpak voor leesbevordering.

BoekStart en de Bibliotheek op school

Stichting Lezen en leesbevorderingspartners zoals bibliotheken en scholen hebben de laatste jaren forse inspanningen geleverd om het leesplezier en de leesvaardigheid van kinderen en jongeren te verhogen. Deze lijn willen we voortzetten en intensiveren door leesbevordering op zo veel mogelijk kinderopvanginstellingen en scholen structureel te integreren. Met BoekStart (voor ouders met jonge kinderen) en de Bibliotheek op school (voor het onderwijs) is dat mogelijk. Beide programma’s bieden een aanpak waarbij zowel de beleidsmakers als de leraren en pedagogisch medewerkers leesbevordering in hun werk kunnen inbedden. Beide programma stimuleren de positieve leesspiraal: voorlezen, beter lezen, doorlezen, blijven lezen.

Leesbevordering en onderwijs verbinden

Gerlien van Dalen, directeur-bestuurder van Stichting Lezen, pleit ervoor dat leesbevordering en kinderopvang/onderwijs meer verbonden moeten worden. Zij roept scholen, kinderopvang en gemeentes op die deze verbinding willen maken: “Sluit aan op het Leesoffensief, ga aan de slag met BoekStart en de Bibliotheek op school. Deze bewezen effectieve programma’s liggen voor jullie klaar. Neem contact op met de lokale bibliotheek en bespreek hoe je de programma’s op maat invoert.”

Leesoffensief
Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Dat blijkt uit de PISA-2018 resultaten. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing. De Leescoalitie heeft daarom najaar 2020 de noodklok geluid. Met het manifest Oproep tot een ambitieus leesoffensief een dringend beroep gedaan op de Onderwijs- én Cultuurpoot van het Ministerie van OCW om gezamenlijk te komen tot een actief en inclusief leesbeleid, waarin leesplezier een essentiële rol vervult.

BoekStart en de Bibliotheek op school zijn ontwikkeld door Stichting Lezen, in samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek. De bibliotheeksector voert beide programma’s uit. De programma’s worden onder de noemer Kunst van Lezen gefinancierd door het ministerie van OCW.

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds. Sinds 2019 helpt de VriendenLoterij de Leescoalitie om de leescultuur in Nederland te versterken.