1 januari 2013

Onderzoek naar literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen.

De literatuuropvattingen op open protestants-christelijke basisscholen blijven vaak impliciet: ze vinden geen basis in een bredere visie op de leescultuur op school, op de vormgeving van de levensbeschouwelijke schoolidentiteit of op onderwijs met pedagogische kwaliteit.

Een op de drie basisscholen in Nederland draagt de protestants-christelijke signatuur. Het merendeel hiervan is ‘open’ protestants-christelijk. Dit zijn scholen met een levensbeschouwelijk gemengde leerlingenpopulatie en een open visie op hun christelijke identiteit. Toch ontbreken ook op deze scholen populaire kinderboeken, bijvoorbeeld over tovenarij, vaak in de boekencollectie. Dat is des te opmerkelijker in het licht van de protestantse leestraditie waarin niet het weghouden van boeken, maar het zelf leren kiezen, een vooraanstaande plaats inneemt.

Erna van Koeven, lerarenopleider aan een lerarenopleiding basisonderwijs, is voor haar proefschrift op vier open protestants-christelijke basisscholen nagegaan welke literatuuropvattingen leerkrachten hebben en hoe zij die meewegen in de boeken die zij selecteren en in de manier waarop zij met boeken werken.

Doelgroep(en)