1 januari 2014

Onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.

In deze rapportage presenteren Van Coillie en Raedts (KU Leuven) de bevindingen van hun onderzoek naar de leesattitude, het (digitale) leesgedrag en de vrijetijdsbesteding van Vlaamse jongeren tussen 9 en 12.
In overeenstemming met Nederlands en internationaal onderzoek laat de studie van Van Coillie en Raedts zien dat nieuwe media een geduchte concurrent van het vrijetijdslezen zijn geworden; het lezen van boeken neemt gevoelig af rond de leeftijd waarop het gebruik van nieuwe media sterk toeneemt. Het onderzoek toont echter ook aan dat nieuwe media mogelijkheden bieden om het leesgedrag van jongeren, en vooral het leesgedrag van jongeren met een hoog mediagebruik, te stimuleren. ‘E-boeken [hebben] de kracht om de kloof tussen gedrukte en andere media te overbruggen,’ concluderen Van Coillie en Raedts. Hun onderzoek breekt daarmee een lans voor het belang van digitaal lezen.

Doelgroep(en)