16 september 2022

In het onderzoek Young adult-literatuur op de leeslijst en in de lespraktijk brengt docent Nederlands en promovenda Linda Ackermans in kaart welke positie young adult-literatuur heeft binnen het literatuuronderwijs in de bovenbouw van het havo en vwo. Staan docenten Nederlands in 2021-2022 hun bovenbouwleerlingen toe om young adult-romans te lezen voor de leeslijst, en wat zijn de redenen dat ze dat al dan niet doen? Hoe gebruiken docenten young adult-literatuur in hun literatuurlessen? En hoe bekend zijn zij zelf met deze boeken?

In totaal namen 158 docenten Nederlands deel aan het onderzoek. Zij vulden in het schooljaar 2021-2022 een omvangrijke online enquête in.

Een ruime meerderheid van de docenten Nederlands staat positief tegenover de inzet van young adult-boeken in het literatuuronderwijs, zo blijkt uit de resultaten. De meest genoemde reden hiervoor is het vergroten van het leesplezier van leerlingen. Docenten die young adult-romans niet toestaan, vinden deze boeken niet passen in de bovenbouw of menen dat ze onvoldoende literaire kwaliteit hebben. Soms ontbreekt het hen naar eigen zeggen ook aan kennis over deze boeken. Docenten die literaire waarde toekennen aan young adult-literatuur, die zelf young adult-romans lezen en die bekender zijn met young adult-romans, staan deze vaker toe op de leeslijst.

In het rapport staan de rest van de resultaten, conclusies en aanbevelingen.