1 januari 2010

Een onderzoek naar de invloed van productieve literatuureducatie op receptieve literaire vaardigheden en attitudes.

In dit onderzoek wordt literatuur expliciet als een kunstvorm benaderd. Uitgangspunt voor dit onderzoek is dat de cognitieve vaardigheden die men nodig heeft om kunst te produceren grotendeels overeenkomen met de cognitieve vaardigheden die men nodig heeft om kunst te begrijpen. Door middel van een experiment is de invloed van productieve literatuureducatie onderzocht. Conclusie van het onderzoek is dat productieve literatuureducatie een positieve invloed heeft op essentiële literaire vaardigheden maar niet op de houding ten opzichte van literaire receptie. Deze inzending voor de Scriptieprijs Stichting Lezen 2010 kreeg een eervolle vermelding.