1 januari 2007

Onderzoek naar de plaats van literatuur als kunstdiscipline binnen ckv1.

In lesmethodes voor ckv1 krijgt literatuur over het algemeen geen belangrijke plaats toegekend en wordt literatuur bovendien vrij traditioneel ingevuld. Vooral de westerse literatuur komt aan bod, aandacht voor niet-westerse literatuur is er nauwelijks.