2 mei 2023

In dit onderzoek hebben onderzoekers de vraag gesteld hoe in de praktijk van het (basis)onderwijs werkzame principes voor motivatiebevordering kunnen worden gecombineerd om tot een samenhangende aanpak van leesweerstand te komen. Met een groep onderwijsprofessionals en wetenschappers hebben ze daartoe prototypen ontwikkeld van interventies om leesmotivatie te bevorderen en leesweerstand te verminderen.

Ze deden dat door middel van een professionele leergemeenschap (PLG), waarin ze gedurende anderhalf jaar gezamenlijke onderzoeks- en ontwerpactiviteiten hebben uitgevoerd. Bij het ontwerp van de prototypen concentreerden ze zich op activiteiten voor, tijdens en na het vrij lezen.

Op basis van het onderzoek veronderstellen de onderzoekers dat de volgende elementen bijdragen aan een optimaal gebruik van de tijd voor stillezen:

  • leraren dragen zorg voor een passend boekenaanbod
  • leerlingen krijgen de gelegenheid om leeservaringen te delen zonder dat dit hun leesproces verstoort
  • leraren zorgen voor een stille en rustige leesomgeving
  • zwakke lezers krijgen extra ondersteuning

Download het rapport om het onderzoek te lezen.

Doelgroep(en)