1 januari 2006

Jaar: januari 2006

Experimenteel onderzoek naar de invloed van tekst- en lezerskenmerken op begrip en waardering voor vmbo-leerteksten. Een groep van 561 leerlingen kreeg experimentele teksten voorgelegd, waarbij de leesmotivatie, de waardering voor de tekst en het begrip ervan werden gemeten. Ook werd de motivatie om teksten te lezen meegenomen. Het experiment laat zien dat een vmbo-leertekst niet moet bestaan uit eenvoudige en losstaande zinnen, maar als een geïntegreerd geheel moet worden aangeboden. De tekst lijkt misschien moeilijker maar de leerlingen begrijpen de tekst beter en daar gaat het om.

Reeks

Stichting Lezen Reeks