1 maart 2017

In deze publicatie wordt de waarde en het belang van het lezen van fictie uiteengezet. Wat kunnen boeken teweegbrengen? Lofzangen op lezen en theoretische uiteenzettingen over de waarde van literatuur zijn er in overvloed. In deze rapportage draait het om de vraag in hoeverre deze door empirisch onderzoek worden ondersteund of ontkracht. Drie persoonlijke domeinen worden onderscheiden waarop lezen van invloed is:
(1) ons denken / onze opvattingen
(2) onze sociale cognitie
(3) ons (geestelijk en fysiek) welzijn