1 september 2018

In deze publicatie is onderzocht wat er gebeurt wanneer kinderboekjes worden uitgerust met ingebouwde inferentievragen. Kunnen kinderen dan makkelijker verbanden leggen tussen de verschillende gebeurtenissen in de tekst? Gaan ouders meer (inhoudelijke) vragen stellen tijdens het voorlezen als zij hiervoor concrete handvatten krijgen aangereikt? En groeit daardoor ook het verhaalbegrip van hun kinderen?

Uit dit onderzoek blijkt dat ingebouwde inferentievragen inderdaad van invloed zijn op de voorleesinteractie. Ouders en kinderen produceerden tijdens het voorlezen van verhalen mét ingebouwde inferentievragen bijna twee keer zo veel uitingen als tijdens het lezen van verhalen zónder inferentievragen. Kinderen deden daarnaast meer voorspellingen over het verdere verloop van het verhaal en gaven vaker verklaringen of uitleg bij gebeurtenissen.

Hoewel de vragen niet leidde tot een direct effect op verhaalbegrip, lijkt het inbouwen van inferentievragen een goede methode te zijn om ouders en kinderen te leren om tot verdieping te komen tijdens het voorlezen.