11 januari 2000

Onderzoek naar het voorleesgedrag thuis

Onderzoek onder leerlingen en dan vooral allochtone leerlingen, van groep zeven en acht van vijf Amsterdamse basisscholen.