1 januari 2011

nventariserend onderzoek naar de rol van ouders en voorlezen voor de ontwikkeling van kinderen en hun schoolprestaties. 

Voorlezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en het bevordert hun schoolprestaties. Het onderzoek van het Expertisecentrum taal, onderwijs en communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen, laat zien dat veel ouders dat weten en daarnaar handelen. Maar het kan nog beter, zeker als bedacht wordt dat het beeld dat Duursma schetst aan de rooskleurige kant is. Alleen ouders die over het algemeen geïnteresseerd waren in voorlezen hebben aan het onderzoek meegedaan.