1 januari 2012

Periodiek onderzoek naar voorlezen in de kinderopvang

Dit periodieke onderzoek heeft als doel het voorleesklimaat in kindercentra te onderzoeken en inzicht te verschaffen in behoeften van de kindercentra en de mate waarin de activiteiten van Stichting Lezen hierin voorzien. In deze editie is speciaal aandacht besteed aan de kindercentra die deelnemen aan BoekStart.