8 maart 2010

Om de Tweede Kamer goed te kunnen informeren en de opbouw en uitvoering van het programma goed te kunnen volgen en om waar mogelijk de effectiviteit te kunnen vaststellen, is een monitor ‘leesbevordering Kunst van Lezen’ ingericht. In mei 2009 verscheen het eerste rapport over de monitor. De voorliggende rapportage doet verslag van de vervolgmeting. In deze rapportage is te lezen hoe de programmalijnen zich verder hebben ontwikkeld en wat de resultaten ervan zijn.

Met het programma Kunst van Lezen wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een impuls geven aan het lezen door kinderen en jongeren en aan de opbrengst van het taalonderwijs. Het programma wordt vormgegeven en aangestuurd door de Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken, die hiervoor gezamenlijk een projectcoördinator hebben aangesteld. Het programma loopt in ieder geval tot 2011. In 2008 is 1 miljoen euro beschikbaar, voor 2009 is 2 miljoen euro en voor 2010 3 miljoen euro beschikbaar. Minister Plasterk heeft de gezamenlijke subsidieaanvraag voor 2010 goedgekeurd.

Trefwoorden