3 december 2013

De kennis over de leeswereld van basis- en middelbare scholieren is gering. Het merendeel van de onderzoeken (zoals het internationale PIRLS en PISA) richt zich op kinderen op één enkele leeftijd, wat het lastig maakt om een beeld te schetsen over meerdere jaren. Om meer grip te krijgen op de veranderingen met het klimmen van de leeftijd, en ook of die tussen jongens en meisjes verschillend verlopen, hebben Stichting Lezen en het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) onderzoeker Frank Huysmans opdracht gegeven voor een onderzoek onder kinderen tussen de 7 en 15 jaar.

Het gaat om een verdiepende analyse van een dataset die in oktober 2012 is verkregen binnen de driemaandelijkse peilingen van de Stichting Marktonderzoek Boekenvak, waarin Stichting Lezen en SIOB zijn aangesloten als partner. Het onderliggende rapport komt met nieuwe inzichten in de leeswereld van kinderen en beginnende pubers. Stichting Lezen en SIOB, kenniscentra en beleidsorganisaties op het gebied van respectievelijk leesbevordering en de bibliotheekbranche, hopen van harte dat leesopvoeders hun voordeel doen met de resultaten.

Dit onderzoek is uitgevoerd door Frank Huysmans.