1 september 2016

Hoe ziet de voorleescultuur in Nederlandse gezinnen eruit? Om dit te onderzoeken brachten Van Steensel en Lucassen de voorleesopvattingen en het voorleesgedrag in dertien diverse gezinnen in kaart. Vaders en moeders beantwoordden gezamenlijk vragen over de leesopvoeding die zij hun kind(eren) bieden. Verder werden zij afzonderlijk van elkaar geobserveerd tijdens het voorlezen.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat het belang van voorlezen door Nederlandse ouders breed wordt onderkend en dat stimulerende voorleesinteracties voorkomen in allerlei soorten gezinnen. Hoewel de kwaliteit van de geobserveerde ouder-kindinteracties sterk verschilde per ouder en per gezin, kwamen kwalitatieve interacties over de hele linie voor, onafhankelijk van het geslacht, het opleidingsniveau en de culturele achtergrond van de ouders. Vaders en moeders namen geen vaste rol aan in de leesopvoeding, maar vulden elkaar binnen de context van het gezin op verscheidene manieren aan.

Vaders lezen voor creëert een gedetailleerd en genuanceerd beeld van de voorleesopvattingen en –praktijken in Nederlandse gezinnen. Het is een mooie aanvulling op eerdere kwantitatieve studies naar de ouderlijke leesopvoeding.