1 februari 2019

Het rapport Stilte, wij lezen hier beschrijft hoe het project vrij lezen een plek heeft gekregen op het ROC Deltion College Zwolle en wat de ervaringen van de docenten zijn. De leraren geven aan dat de rol van een inspirerende projectleider van groot belang is geweest voor de inbedding van het project in het curriculum. Ook zijn zij het erover eens dat leesplezier centraal staat. Daarnaast zijn in de loop der jaren meer (creatieve) opdrachten gekoppeld aan het vrij lezen om de leesmotivatie te stimuleren. Bovendien voeren studenten boekgesprekken, leren ze elkaar beter kennen en kunnen ze elkaar boeken aanraden. Praten over boeken werkt erg motiverend, zo blijkt.

De tien gouden regels voor vrij lezen op het roc hebben betrekking op leesplezier, rust, routine, bekendheid met het doel van lezen, gemeenschappelijke afspraken, docenten als rolmodel, aansprekend leesaanbod, studenten die meedenken over de invulling van het lezen, en aandacht besteden aan verschillen binnen de groep.

Doelgroep(en)