1 januari 2009

Onderzoek naar de positie van jeugdliteratuur binnen het vak Nederlands

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de plaats die jeugdliteratuur inneemt binnen het vak Nederlands in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Wat is de plaats van jeugdliteratuur in de methode Nederlands, hoeveel tijd wordt besteed aan jeugdliteratuur, hoe deze tijd wordt ingevuld en hoeveel belang hechten docenten aan aandacht voor jeugdliteratuur en welke bronnen gebruiken ze  naast de methode om jeugdliteratuur te doceren.

Naast een beperkt kwalitatief onderzoek zijn docenten en sectieleiders Nederlands ondervraagd.