1 januari 2006

Op het eerste gezicht lijkt het makkelijk om een grens te trekken tussen jeugdliteratuur en literatuur voor volwassenen. Maar in welke categorie valt de adolescentenroman?

De hedendaagse adolescentenliteratuur kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de literaire competentie van leerlingen. Dit genre vergemakkelijkt de overgang van jeugd- naar volwassenenliteratuur. Dit zijn de belangrijkste conclusies in de studie Over grenzen. De adolescentenroman in het literatuuronderwijs.

Adolescentenromans spelen in de tweede fase van het voorgezet onderwijs een heel beperkte rol. Docenten zijn er ook nauwelijks mee bekend. Dit is jammer omdat daardoor de literaire emancipatie van boeken voor jongeren waarin leeftijdsgenoten en hun problemen de hoofdrol spelen voor een groot deel aan hen voorbijgaat.