21 mei 2019

Ouders ervaren de aanwezigheid van de BoekStartcoach als plezierig; assistenten, artsen en verpleegkundigen hebben het gevoel dat hen werk uit handen wordt genomen. Deze bevindingen komen uit een evaluatie naar de inzet van BoekStartcoahes. Deze evaluatie is in 2018 en begin 2019 uitgevoerd door Qrius, in opdracht van Kunst van Lezen.

Vader met baby op consultatiebureau, BoekStartkoffer wordt uitgereikt

Voorkomen van laaggeletterdheid

Op  het consultatiebureau je kindje laten meten, wegen en onderzoeken, en tegelijkertijd informatie krijgen over hoe je het beste kunt voorlezen – het werkt. Inmiddels werken op 85 consultatiebureaus (via 54 lokale bibliotheken) BoekStartcoaches die ouders op een laagdrempelige manier benaderen om hen te informeren over het belang van voorlezen. Het doel is om laaggeletterdheid op een zo vroeg mogelijk moment in de ontwikkeling te ondervangen. Kinderen die van jongs af aan worden voorgelezen, hebben daar in hun schoolcarrière profijt van, zo blijkt uit onderzoek. Om het functioneren van de BoekStartcoach te evalueren en waar mogelijk te verbeteren, heeft onderzoeksbureau Qrius onlangs een kwalitatief onderzoek uitgevoerd op consultatiebureaus in zes gemeenten. Hier hebben ze afzonderlijk gesproken met BoekStartcoaches en ouders en geobserveerd wat zij precies doen.

Waardering BoekStartcoach

Ouders ervaren de aanwezigheid van de BoekStartcoach als plezierig; assistenten, artsen en verpleegkundigen hebben het gevoel dat hen werk uit handen wordt genomen. Zij hebben zelf tijdens het contactmoment met de ouder niet altijd tijd om uitgebreid te praten over het belang van voorlezen, terwijl ze dit wel belangrijk vinden. De kracht van de BoekStartcoaches zit met name in de persoonlijke en laagdrempelige aanpak en in het lokale karakter. Het lukt de BoekStartcoach om vrijwel met alle ouders in contact te komen. De BoekStartcoaches brengen het onderwerp ‘voorlezen’ en de bibliotheek op een prettige manier onder de aandacht van ouders. Bij veel ouders is met name de bibliotheek niet erg ‘top-of-mind’. In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt in vier groepen ouders om specifieke aandachtspunten te benoemen.

De BoekStartcoaches zelf vinden hun werk belangrijk. Ze zien wel graag een betere verbinding tussen het werk van de BoekStartcoach op het consultatiebureau en de bibliotheek en willen hun werk uitbouwen. Dit is vanwege het beperkte aantal uren die ze beschikbaar hebben vooralsnog  niet mogelijk. Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de verloop onder BoekStartcoaches groot is wat het structureel maken van de interventie bemoeilijkt.

BoekStartcoach: kansrijk initiatief

De ministeries OCW, VWS, SZW en BZK  hebben gezamenlijk besloten om BoekStart als onderdeel van Kunst van Lezen te komende jaren (2020 – 2024) opnieuw te ondersteunen vanuit het actieprogramma Tel mee met Taal en zij noemen specifiek de BoekStartcoach als kansrijk initiatief om laagtaalvaardige gezinnen te ondersteunen. De komende jaren hebben Stichting Lezen en de KB als doel om, samen met de lokale bibliotheken, de aanpak structureel te maken op zoveel mogelijk consultatiebureaus.

Trefwoorden