1 maart 2020

In haar promotieonderzoek is Marloes Schrijvers (2019) nagegaan in hoeverre literatuuronderwijs zich leent voor het ontwikkelen van inzicht in jezelf en anderen, en met welke aanpak in de klas dat inzicht gestimuleerd kan worden.

Voor de praktijk heeft het onderzoek twee belangrijke bevindingen opgeleverd. Ten eerste is vastgesteld welke ontwerpregels het beste gevolgd kunnen worden bij het ontwerpen van literatuurlessen gericht op het stimuleren van zelfinzicht en sociaal inzicht. Ten tweede leidde een didactische aanpak, die gebaseerd was op deze ontwerpregels, er daadwerkelijk toe dat leerlingen in havo 4 inzicht in zichzelf en anderen ontwikkelden, en bovendien meer gemotiveerd waren voor het literatuuronderwijs.

Deze ontwerphandleiding vormt een praktische neerslag van de onderzoeksresultaten en neemt je mee in het ontwerpen van literatuuronderwijs dat het zelfinzicht en sociaal inzicht van je leerlingen kan stimuleren.