1 januari 2015

Lezen verbetert de sociale vaardigheden en empathie, blijkt uit internationaal onderzoek. Wie regelmatig leest voor zijn plezier heeft meer zelfvertrouwen, meer respect voor andere meningen en kan zich beter inleven in andere mensen. Juist deze aspecten staan centraal bij #BOOK, een boekenclubprogramma voor jongeren van 12 tot 14 jaar in het vmbo.

In onderzoeksverslag #BOOK zijn de effecten onderzocht van deze – op Amerikaans voorbeeld gemodelleerde – bibliotherapietraining. Leerlingen lazen gedurende 8 tot 10 weken uit zelfgekozen boeken en gingen hier wekelijks onder professionele begeleiding over in gesprek. Tijdens deze gesprekken lag de focus op de overeenkomsten tussen de boeken en de belevingswereld van de leerlingen. Het onderzoek wijst uit dat #BOOK een positief effect had op zowel het leesbegrip, de leesattitude als de sociaal-emotionele competenties van de leerlingen.

In de praktijk heeft #BOOK een goede kans van slagen als het wordt uitgevoerd binnen het reguliere schoolprogramma en onder leiding van deskundigen. Het protocol #BOOK is opgesteld om geïnteresseerden te informeren over de uitvoering van het programma.