1 januari 2010

Deze Engelstalige winnende inzending voor de Scriptieprijs Stichting Lezen 2010 gaat over de betekenis van digitale media voor ons leesgedrag. 

Na een analyse van vijf verschillende theorieën worden enkele aspecten van digitaal lezen vastgesteld. Deze hebben onder andere betrekking op de ontastbaarheid van digitale tekst, of de veronderstelde effecten van een zogenaamde information overload. Uit het historisch onderzoek blijkt ten slotte dat onze voorouders reeds worstelden met soortgelijke problemen als wij nu. Ook zij hadden concentratieproblemen bij het lezen van langere teksten en zochten naar de beste manier om een constante stroom aan informatie te verwerken. 

Alleen ‘ontastbaarheid’ blijkt een unieke eigenschap van digitale tekst te zijn. Andere verschijnselen, zoals information overload bestonden ook al voor het digitale tijdperk.