8 mei 2009

Om de Tweede Kamer goed te kunnen informeren, om de opbouw en uitvoering van het programma Kunst van Lezen goed te kunnen volgen en om effectiviteit te kunnen vaststellen, is een monitor ingericht. De voorliggende rapportage doet verslag van de nulmeting in het kader van deze monitor. In deze rapportage gaan we in op de inhoud van het programma Kunst van Lezen, de opzet van de monitor en de resultaten van de nulmeting.

Met het programma Kunst van Lezen wil het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een impuls geven aan het lezen door kinderen en jongeren en aan de opbrengst van het taalonderwijs. Het programma wordt opgebouwd en aangestuurd door de Stichting Lezen en de Vereniging van Openbare Bibliotheken, die hiervoor gezamenlijk een projectcoördinator hebben aangesteld. Het programma loopt tot en met 2011. Tot die tijd is ongeveer 9 miljoen euro voor het programma beschikbaar.

Trefwoorden