1 april 2018

Stand-van-zaken-paper waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid.

Stichting Lezen onderzoekt hoe leesbevordering in het mbo duidelijker op de kaart kan worden gezet. Daarbij is het van cruciaal belang om aan te sluiten bij de huidige ontwikkelingen in het mbo-veld. Dit document dient als een stand-van-zaken-paper waarin de organisatie van het mbo-onderwijs wordt belicht, alsmede de positie van Nederlands en in het bijzonder leesvaardigheid. Relevante ontwikkelingen en mogelijkheden worden beschreven, met als doel aanknopingspunten te vinden voor leesbevordering in het mbo.
Dit document dient als input voor de gesprekken die Stichting Lezen gaat voeren met sleutelfiguren in het mbo en het opzetten van pilots de Bibliotheek op school – mbo.