19 maart 2024

In deze studie onderzochten Sangers en collega’s (EUR, VU) wat bepaalt of iemand leest. Ze veronderstelden dat algemene, ‘habituele’ leesmotivatie (vind ik lezen doorgaans leuk, interessant, belangrijk?) leesgedrag niet volledig verklaart. De onderzoekers gingen daarom uit van een meer dynamische, context- of situatie-specifieke benadering, die in het onderstaande model – het Motief-, Middelen- en Gelegenheidmodel – wordt samengevat.

Motief, middelen en gelegenheid in figuur uitgelegd.

In deze studie brengen de onderzoekers in kaart wat de invloed van dit soort situatie-specifieke redenen om wel of niet te lezen is op het leesgedrag van studenten in het hoger onderwijs. Verklaren motief, middelen en gelegenheid het leesgedrag van studenten, naast hun (habituele, terugkerende) leesmotivatie?

In totaal vulden 100 studenten een leesmotivatievragenlijst in; zij hielden gedurende twee weken een leesdagboek bij waarin zij noteerden hoeveel tijd zij per dag besteedden aan het lezen van fictie-, non-fictie- en studieboeken. Ook noteerden zij hun redenen om op die dag wel of niet in dat genre te lezen.

De situatie doet ertoe, zo blijkt. Naast leesmotivatie, verklaren ook situatie-specifieke redenen om te lezen de verschillen in leesgedrag.

Download het rapport om het onderzoek en de resultaten te lezen.

Doelgroep(en)