9 januari 2010

Inventarisatie van de beschikbaarheid van boektitels op basisscholen en voorkeuren van leerlingen en docenten, uitgevoerd door een viertal pabo’s .

Omdat recent onderzoek naar de beschikbaarheid van boektitels op basisscholen en naar voorkeuren van leerlingen en docenten ontbreekt, heeft Stichting Lezen een viertal pabo’s gevraagd hiernaar een inventariserend onderzoek te doen. De resultaten van dit onderzoek zijn beschreven in dit rapport 

In totaal hebben 2035 leerlingen en 322 leerkrachten meegewerkt aan het onderzoek.