1 januari 2009

Samenvatting van een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een leerlijn literaire competentie.

Drie hoofdvragen staan centraal. Wat wordt er precies verstaan onder literaire competentie, specifiek onder literaire competentie in het basisonderwijs? Hoe vertalen theorieën en onderzoek op het gebied van literaire competentie zich naar de huidige taal- en leesmethodes? Wat wordt er wat betreft literaire competentie verwacht van kinderen in groep 3 tot en met 8 en wat zijn de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een leerlijn literaire competentie voor deze groepen?

Doelgroep(en)