1 oktober 2019

De brochures Lezen loont (2019) en Kunst van Lezen werkt (2019) zijn gemaakt om iedereen die lezen meer systematisch aandacht wil geven en daarvoor anderen enthousiast wil maken te voorzien van informatie.

Goed, veel en vooral met plezier lezen: dat gun je ieder kind. Lezen is een vaccin tegen laaggeletterdheid; een onmisbare vaardigheid om als mens te kunnen functioneren en groeien. Lezen loont! Daarom maakt Stichting Lezen werk van leesbevordering. In Lezen loont beschrijven we op hoofdlijnen wat in 2019 de feiten rond leesbevordering zijn, welke bedreigingen en kansen er zijn. En we laten zien wat onze interventies zijn en wat die opleveren.

In Kunst van Lezen werkt leest u meer over de drie onderdelen van Kunst van Lezen en het bereik van deze onderdelen in 2018:
• BoekStart, voor baby’s en in de kinderopvang, de BoekStartcoach
• De Bibliotheek op school, voor kinderen in het primair en voortgezet onderwijs
• Leesbevorderingsnetwerken, voor alle partijen die een rol hebben in de leesbevordering bij kinderen

Trefwoorden