1 maart 2018

Ongeveer de helft van de kinderen in Friesland groeit op met het Fries als moedertaal. Daarnaast krijgen kinderen deze taal ook mee in de kinderopvang, op school en in de publieke ruimte. In het leven van Friese kinderen is de Friese taal dus alomtegenwoordig. Desalniettemin kunnen zij niet allemaal goed lezen in het Fries. Dit is een gemis, want zo hebben zij geen volledige toegang tot de rijkdom van hun taal.

In deze literatuurstudie wordt ingezoomd op de taal- en leesontwikkeling van Friese kinderen. Hoe verloopt deze ontwikkeling precies, wat zijn de voordelen van meertaligheid in het algemeen en specifiek voor het kunnen lezen in meerdere talen, en hoe kunnen kinderen het beste ondersteund worden om succesvolle, meertalige lezers te worden (zowel thuis als in het onderwijs)? Deze vragen staan in dit rapport centraal.

Lezen in het Nederlands en Lêze yn it Frysk is uitgevoerd door Stichting Lezen in samenwerking met het Platfoarm Lêsbefoardering Fryslân.