11 januari 2007

Onderzoek naar de stand van zaken rond Leesbevordering op pabo’s en roc’s op basis van gesprekken met docenten. Leidsters, onderwijsassistenten en docenten basisonderwijs in opleiding lezen te weinig om als ze eenmaal zijn afgestudeerd, kinderen en ouders tot lezen aan te zetten. Ze hebben te weinig kennis van kinderboeken en te weinig leeservaring om tips en adviezen te kunnen geven. 

Volgens Chorus zijn haar verontrustende bevindingen vooral terug te voeren op de invoering van het competentie gerichte onderwijs. Kinder- en jeugdliteratuur zijn niet langer verankerd in de opleidingen. Daardoor hebben studenten onvoldoende kennis van kinderboeken. Een vernieuwde leeslijst, in combinatie met een interactieve site, kan hiervoor uitkomst bieden. 

Doelgroep(en)

Trefwoorden