1 januari 2000

Bundeling congresbijdragen

BUndel artikelen over onderzoek naar geletterdheid bij jonge allochtone en autochtone lezers en de mogelijkheden van intercultureel literatuuronderwijs. Het centrale onderwerp ‘lezen en leesbevordering in een multiculturele samenleving’ wordt vanuit verschillende perspectieven belicht. De bijdragen zijn gericht op een algemeen publiek van geïnteresseerden en stimuleren ieder afzonderlijk tot nadenken over de rol van het lezen bij culturele integratie en culturele uitwisseling.