1 december 2017

In dit nummer:

  • Kinderen voor kinderen: twee twaalfjarige kinderboekenauteurs over hun schrijfambities en hun boeken.
  • Een gesprek met aanstormend en bekroond talent, illustrator Ludwig Volbeda.
  • Twee interviews met winnaars van de Dioraphte Literatour Prijs: Jowi Schmitz die met Weg de Dioraphte Literatour Prijs 2017 won, en Sarah Crossan die met Een de Dioraphte Literatour Prijs 2017 voor het beste vertaalde jongerenboek won.
  • Smartphones, YouTube, internet en sociale media zorgen voor een gestage afname van de tijd die jongeren aan lezen besteden. Reden om hun leesmotivatie eens in kaart te brengen. Een aantal uitkomsten: Na de overstap naar de middelbare school wordt er minder gelezen; ook de motivatie om te lezen neemt dan af; leerlingen op het vmbo lezen het minst graag en ouders zijn weinig betrokken bij lezen.
  • Verhalen inzetten verbetert het onderwijs: Op (basis) scholen is steeds meer aandacht voor het integreren van jeugdliteratuur in andere vakken. De praktijk wijst uit dat het enthousiasme voor schoolvakken én lezen toeneemt.

Het atelier waar we dit keer een kijkje nemen is van Annette Fienieg en verder natuurlijk nog veel meer moois over lezen en leesbevordering.