1 juni 2019

In dit nummer:

  • Diversiteit in jeugdliteratuur: Sara van den Bossche van Tilburg University onderzocht jeugdliteratuur door de lens van etnisch-culturele diversiteit. Zij concludeert dat we niet veel verder komen als we ons beperken tot boekenlijstjes met gekleurde hoofdpersonen.
  • Een interview met Woutertje Pieterse Prijs winnares Kathleen Vereecken
  • Een artikel over twee nieuwe prentenboekenuitgevers: Boycott in Amsterdam en Tiptoe Print in Brussel. Beiden streven naar meer diversiteit in het aanbod.
  • Een kijkje op de Alan Turingschool in Amsterdam waar ze voor begrijpend lezen bewust hebben gekozen voor een eigen aanpak, zonder methode.
  • Vlogs kijken doet lezen. Over de X-factor van het Friese leesbevorderingsprogramma Lês No.

En verder natuurlijk weer veel informatie over leesbevordering en literatuureducatie. Het atelier waar we deze keer een kijkje namen is van Joren Joshua.