1 juni 2011

In dit nummer staan we, onder veel meer, stil bij honderd jaar Annie M.G. Schmidt, er is een gesprek met Peter Buwalda, schrijver van Bonita Avenue, over debuteren, familiebanden en jaloezie. De nieuwe master Jeugdliteratuur aan de Universiteit van Tilburg die dit najaar start wordt nader bekeken en Arie Boomsma komt uit de kast als lezer. Verder een artikel over het kaf en het koren onder boeken voor aanvangende lezers, AVI-boeken nader belicht. We spreken met Bart Moeyaert over zijn nieuwe jeugdroman De Melkweg en wie is toch Geronimo Stilton? Zijn vertaalster Loes Randazo vertelt. Verder natuurlijk weer veel informatie over lezen en leesbevordering per doelgroep.