1 januari 2012

In dit nummer in het kader van de Boekenweek een interview met Tom Lanoye, schrijver van het Boekenweekgeschenk. Het thema van de Boekenweek: Vriendschap en andere ongemakken komt aan bod in 3 portretten van schrijversvriendschappen. Verder een artikel over de ontwikkelingen op het gebied van het digitale (voor)lezen voor jonge kinderen. Over de mogelijkheden van animatie en interactie, het tablet als toverboek en de vraag wanneer is een app nog een boek? Floortje Zwigtman spreekt met Meg Rosoff over de puberteit, liegende schrijvers en de onzin van speciale young-adult boeken. Er is aandacht voor het onderzoek naar leesgedrag van bovenbouwscholieren dat het CPNB in samenwerking met Scholieren.com heeft uitgevoerd. We nemen een kijkje in het atelier van Alex de Wolf. Vier jeugdboekenschrijvers reageren op Edward van de Vendel die een lans brak voor de synthese van goed geschreven én toegankelijke kinderboeken. In het door hemzelf ontworpen atelier leren we  Joost Swarte als lezer kennen. Verder natuurlijk weer volop aandacht voor lezen en leesbevordering per doelgroep